سری SPU

قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

قاپک وکیوم Airbest سری SPU با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
قاپک خلاء سری SPU با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم مفصلی گردان سری SPU با پایه قاپک قابل تنظیم

◇ طراحی الگوی داخلی به صورت مساحت بزرگ می تواند به طور موثری نیروی اصطکاک را در طی فرآیند کاری افزایش دهد

◇ طراحی ساختار مفصل گردنده، به راحتی برای تنظیم زاویه در یک محدوده خاص (30 درجه) ، که باعث می شود نصب انعطاف پذیر تر باشد

◇ ساخته شده در سایزهای مختلف مناسب برای جابجایی قطعات در اندازه های متفاوت

◇ نصب آسان و اشغال فضای بسیار کم

◇ قابل ارائه با دو نوع پایه قاپک قابل تنظیم جهت تنظیم ارتفاع بین قطعه کار و قاپک
کاربردهای قاپک وکیوم مفصلی گردان سری SPU با پایه قاپک قابل تنظیم

◇ صفحه فولادی

◇ صفحه چوبی

◇ تخته سه لا

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU

SPU10N  -F  E  10  LB6 -M11
     ①        ② ③ ④  ⑤      ⑥
① Model②  Level compensator type③ Buffer 
   style
④ Buffer 
   stroke
SPU10NF -PSPF SeriesE -External spring4 6 10 15 30

⑤ Vacuum port connection⑥  Mounting thread
B6  - Vertical,One touch fittingφ6hose
LB6 - Lateral,One touch fittingφ6hose
R1 - Vertical,Rc1/8Female thread
LR1 - Lateral,Rc1/8Female thread
M11 - M11×1 
M14 - M14×1 
M16 - M16×1.5


جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU

ModelBuffer 
stroke
Vacuum port 
connection
Mounting thread
SPU10-15410B6LB6M11
SPU20-35615B6LB6M14
SPU40-50615B6LB6M14
SPU60-1001030R1LR1M16


اطلاعاتی در دست نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU

image.png

جدول مدل و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU

Model/SizeABCEFJMSBuffer 
stroke
SPU10-FE4B6-M1110.0 55.5 5.0 81916M11×1144.0 
SPU10-FE10B6-M1110.0 67.5 5.0 201916M11×11410.0 
SPU15-FE4B6-M1115.0 57.0 6.0 81916M11×1144.0 
SPU15-FE10B6-M1115.0 69.0 6.0 201916M11×11410.0 
SPU20-FE6B6-M1420.0 59.0 9.0 132417M14×1176.0 
SPU20-FE15B6-M1420.0 71.0 9.0 302417M14×11715.0 
SPU25-FE6B6-M1425.0 72.5 9.5 132417M14×1176.0 
SPU25-FE15B6-M1425.0 89.5 9.5 302417M14×11715.0 
SPU30-FE6B6-M1430.0 75.0 10.0 132417M14×1176.0 
SPU30-FE15B6-M1430.0 92.0 10.0 302417M14×11715.0 
SPU35-FE6B6-M1435.0 75.0 11.0 132417M14×1176.0 
SPU35-FE15B6-M1435.0 92.0 11.0 302417M14×11715.0 
SPU40-FE6B6-M1440.0 75.0 11.0 132417M14×1176.0 
SPU40-FE15B6-M1440.0 92.0 11.0 302417M14×11715.0 
SPU50-FE6B6-M1450.0 77.0 12.0 132417M14×1176.0 
SPU50-FE15B6-M1450.0 94.0 12.0 302417M14×11716.0 
SPU60-FE10B8-M1660.0 130.2 16.0 2028-M16×1.52110.0 
SPU60-FE30B8-M1660.0 170.2 16.0 6028-M16×1.52130.0 
SPU80-FE10B8-M1680.0 132.2 18.0 2028-M16×1.52110.0 
SPU80-FE30B8-M1680.0 172.2 18.0 6028-M16×1.52130.0 
SPU100-FE10B8-M16100.0 132.2 18.0 2028-M16×1.52110.0 
SPU100-FE30B8-M16100.0 172.2 18.0 6028-M16×1.52130.0 image.png

جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU

Model/SizeABEFMSBuffer 
stroke
SPU10-FE4LB6-M1110.0 64.5 8.0 19M11×1144
SPU10-FE10LB6-M1110.0 76.5 20.0 19M11×11410
SPU15-FE4LB6-M1115.0 65.5 8.0 19M11×1144
SPU15-FE10LB6-M1115.0 77.5 20.0 19M11×11410
SPU20-FE6LB6-M1120.0 95.0 13.0 24M14×1176
SPU20-FE15LB6-M1120.0 112.0 30.0 24M14×11715
SPU25-FE6LB6-M1425.0 95.5 13.0 24M14×1176
SPU25-FE15LB6-M1425.0 112.5 30.0 24M14×11715
SPU30-FE6LB6-M1430.0 96.0 13.0 24M14×1176
SPU30-FE15LB6-M1430.0 113.0 30.0 24M14×11715
SPU35-FE6LB6-M1435.0 97.0 13.0 24M14×1176
SPU35-FE15LB6-M1435.0 114.0 30.0 24M14×11715
SPU40-FE6LB6-M1440.0 101.5 13.0 24M14×1176
SPU40-FE15LB6-M1440.0 118.5 30.0 24M14×11715
SPU50-FE6LB6-M1450.0 102.5 13.0 24M14×1176
SPU50-FE15LB6-M1450.0 119.5 30.0 24M14×11715
SPU60-FE10LR1-M3060.0 144.0 20.0 45M30×1.53610
SPU60-FE30LR1-M3060.0 180.0 60.0 45M30×1.53630
SPU80-FE10LR1-M3080.0 146.0 20.0 45M30×1.53610
SPU80-FE30LR1-M3080.0 182.0 60.0 45M30×1.53630
SPU100-FE10LR1-M30100.0 146.0 20.0 45M30×1.53610
SPU100-FE30LR1-M30100.0 182.0 60.0 45M30×1.53630


دانلود اطلاعات قاپک وکيوم سری SPU با پايه قاپک فلزی قابل تنظيم
دانلود