سری SPJ

قاپک وکیوم دو پله

ساکشن پد وکیوم ایربست سری SPJ, قاپک وکیوم دو پله
پد مکنده وکیوم سری SPJساکشن پد وکیوم ایرانی سری SPJ,قاپک وکیوم دو پلهقاپک وکیوم Airbest سری SPJ
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم دوپله سری SPJ

◇ قاپک وکیوم مسطح استاندارد مناسب برای کار با قطعات مسطح

◇ ساخته شده در سایزهای متفاوت برای جابجایی قطعات با اندازه های مختلف

◇ لبه نازک و گلویی کوتاه ، مناسب برای کار با قطعه کار سبک و نازککاربردهای قاپک وکیوم دو پله سری SPJ

◇ پانل

◇ کاغذ

◇ فیلم پلاستیکی

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم دوپله سری SPJ

SPJ  15  N - M5M
 ①    ②  ③    ④

①  Series② Diameter④ Material & Hardness⑤ Connection thread
SPJ4 - φ4mm
6 - φ6mm
8 - φ8mm
10 - φ10mm
15 - φ15mm
20 φ20mm
25 - φ25mm
30 - φ30mm
35 - φ35mm
40 - φ40mm
50 - φ50mm
60 - φ60mm
70 - φ70mm
80 - φ80mm
 - NBR
WS - White silicone
CN - Conductive NBR
CS - Conductive silicone
F  - Florine rubber
E  - EPDM
HD - High Temperature/
     Non-mark material
HP - Mark free rubber
Nil - Suction cup alone,no connection thread
M3M  - M3 Male thread
M5M  - M5 Male thread
M8M  - G1/8Female thread
G1F  - M8Male thread
M10F - M10x1.25 Female thread
M10F - M10x1.25 Female thread


جدول انتخاب قاپک وکیوم دوپله سری SPJ

ModelM3MM5MM8MG1F
SPJ4---
SPJ6---
SPJ8 - 40----
SPJ50---
SPJ60 - 80---

◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"- غیر قابل دسترسی.


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم دوپله سری SPJ


ModelPull-out force  
(N)
Inner volume
(cm³)
Min. Curve radius 
of workpiece(mm)
Recommended tube 
diameter(mm)
SPJ40.6 <0.14.0 4.0 
SPJ61.2 <0.16.0 4.0 
SPJ82.2 <0.18.0 4.0 
SPJ103.5 0.2 12.0 4.0 
SPJ158.0 0.5 20.0 6.0 
SPJ2015.0 1.1 27.0 6.0 
SPJ2524.0 2.2 40.0 6.0 
SPJ3032.0 3.0 55.0 6.0 
SPJ3543.0 4.5 65.0 6.0 
SPJ4060.0 6.0 80.0 6.0 
SPJ5092.0 11.7 95.0 8.0 
SPJ60127.0 20.0 125.0 8.0 
SPJ70173.0 30.0 150.0 8.0 
SPJ80226.0 40.0 140.0 8.0 


◇ توجه: تست میزان خلاء -60kPa. قطعه کار با سطح صاف و تمیز. داده های نیروی بیرون کشیدن مانند بالا بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی مشخص می شوند. ممکن است داده ها با توجه به سطوح مختلف قطعه کار متفاوت باشند.


تصویر ابعاد قاپک وکیوم دوپله سری SPJ

image.png

image.png

image.png

image.png


جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم دوپله سری SPJ

Model/SizeDD1HYGLG
SPJ4-M3M4.0 4.6 5.5 2.3 M35.0 
SPJ6-M5M6.0 7.8 9.0 4.2 M55.0 
SPJ8-M5M8.0 9.8 9.0 4.0 M55.0 
SPJ10-M5M10.0 11.8 9.5 3.0 M55.0 
SPJ15-M5M15.0 15.8 11.0 3.3 M55.0 
SPJ20-M5M20.0 21.0 13.0 5.5 M55.0 
SPJ25-M5M25.0 -15.5 6.5 M55.0 
SPJ30-M5M30.0 -18.0 7.0 M55.0 
SPJ35-M5M35.0 -18.0 7.0 M55.0 
SPJ40-M5M40.0 -18.0 7.2 M55.0 
SPJ50-M8M50.0 53.0 20.0 9.0 M86.5 


جدول قطعات نصب شده برای قاپک وکیوم دوپله سری SPJ


ItemModelApplicable suction cup
Fitting for 
suction cup
PJS-M3M-ST1SPJ4
PJS-M5M-ST2SPJ6、8、10、15
PJS-M5M-ST3SPJ20、25
PJS-M5M-ST4SPJ30、35、40
PJS-M8M-ST6SPJ50


دانلود اطلاعات قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
دانلود