سری SPF

قاپک وکیوم مقعر تخت

ساکشن پد وکیوم ایربست سری SPF
قاپک وکیوم ایرانی سری SPF
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم مقعر تخت سری SPF

◇ ساکشن پد (قاپک وکیوم) استاندارد ، مناسب برای کار با قطعه کار با سطح یکنواخت

◇ موجود در اندازه های مختلف برای جابجایی و حمل قطعات کاری با اندازه های مختلفکاربردهای قاپک وکیوم مقعر تخت سری SPF

◇  صفحه فلزی

◇ صفحه چوبی

◇ تخته سه لا

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم سری SPF

SPF  15  N - M5M
  ①   ②  ③     ④

① Series② Diameter④ Material & 
   Hardness
⑤ Connection thread
SPF2   - φ2mm
3.5 - φ3.5mm
  - φ5mm
6   - φ6mm
  - φ8mm
10  - φ10mm
15  - φ15mm
20  - φ20mm
25  - φ25mm
30  - φ30mm
35   - φ35mm
40   - φ40mm
50   - φ50mm
60   - φ60mm
80   - φ80mm
95   - φ95mm
120 - φ120mm
150 - φ150mm
200 - φ200mm
N  - NBR
WS - White silicone
CN - Conductive NBR
CS - Conductive silicone
 - Florine rubber
E  - EPDM
HD - High Temperature/
     Non-mark material
HP - Mark free rubber
Nil  - Suction cup alone,
       no connection thread
M3M  - M3Male thread
M5M  - M5Male thread
M8M  - G1/8Female thread
G1F  - M8Male thread
M10F - M10x1.25Female thread


جدول انتخاب قاپک وکیوم مقعر تخت سری SPF

ModelM3MM5MM8MM10FG1F
SPF2 - 3.5----
SPF5 - 40----
SPF50----
SPF60 - 95--
SPF120 - 200Connected by 4 pcs M8 hexagon socket head cap screws

◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"-غیر قابل دسترسی.


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم سری SPF

ModelPull-out force
(N)
Inner volume
(cm³)
Recommended tube 
diameter  (mm)
SPF20.2 <0.14.0 
SPF3.50.4 <0.14.0 
SPF50.9 <0.14.0 
SPF61.2 <0.14.0 
SPF82.2 <0.14.0 
SPF103.5 <0.14.0 
SPF158.0 0.26.0 
SPF2015.0 0.56.0 
SPF2524.0 1.16.0 
SPF3032.0 16.0 
SPF3543.0 2.46.0 
SPF4060.0 3.46.0 
SPF5092.0 5.78.0 
SPF60127.0 118.0 
SPF80226.0 25.38.0 
SPF95319.0 3810.0 
SPF120510.0 8110.0 
SPF150800.0 17112.0 
SPF2001,41036412

◇ توجه: تست میزان خلاء -60kPa. قطعه کار با سطح صاف و تمیز. داده های نیروی بیرون کشیدن مانند بالا بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی مشخص می شوند. ممکن است داده ها با توجه به سطوح مختلف قطعه کار متفاوت باشند.

تصویر ابعاد قاپک وکیوم سری SPF

image.png

image.png

image.pngimage.png

جدول مدل و اندازه های قاپک وکیوم سری SPF

Model/SizeDHYGLG
SPF2-M3M2.5 4.0 0.5 M35.0 
SPF3.5-M3M3.9 4.0 0.5 M35.0 
SPF5-M5M5.0 6.5 0.8 M55.0 
SPF6-M5M6.5 6.5 0.8 M55.0 
SPF8-M5M8.5 7.0 1.2 M55.0 
SPF10-M5M10.5 7.5 1.5 M55.0 
SPF15-M5M15.5 8.0 1.9 M55.0 
SPF20-M5M21.0 10.0 2.3 M55.0 
SPF25-M5M25.5 14.0 3.0 M55.0 
SPF30-M5M30.0 12.0 2.0 M55.0 
SPF35-M5M36.0 14.0 3.0 M55.0 
SPF40-M5M42.0 14.0 3.5 M55.0 
SPF50-M8M51.0 15.0 4.0 M86.5 

قطعات نصب شده برای قاپک وکیوم سری SPF

ItemModelApplicable suction cup
Fitting for 
suction cup
PJS-M3M-ST1SPF2、 3.5
PJS-M5M-ST2SPF5、6、8、10、15
PJS-M5M-ST3SPF20
PJS-M5M-ST4SPF25、30、35、40
PJS-M8M-ST6SPF50دانلود اطلاعات قاپک وکیوم سری SPF
دانلود