سری PJH

براکت های چرخان تنظیم ارتفاع و زاویه

سری براکت های  PJH,براکت های چرخان تنظیم ارتفاع و زاویه
سری براکت های چرخان PJH
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی براکت های چرخان تنظیم ارتفاع و زاویه سری PJH

◇ ساختار گیره کروی ، ارتفاع و زاویه قابل تنظیم ، مناسب برای تنظیم ارتفاع و زاویه قطعه های کاری با اشکال سطح نامنظم

◇ مواد آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا و وزن سبک


جدول نحوه سفارش براکت های چرخان تنظیم ارتفاع و زاویه سری PJH

PJH  -1  A  -80 
 ①    ②  ③  ④
①  Series② Mounting 
   thread
③ Connection 
   thread
④ Length of 
   connecting rod
PJH1 - 1×M5 Fixed screw
2 - 2×M6 Fixed screw
A - G1/4
B - G3/8
80  - 80mm
100 - 100mm
140 - 140mm
200 - 200mm


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد براکت های چرخان تنظیم ارتفاع و زاویه سری PJH

image.png

دانلود اطلاعات براکت های چرخان تنظیم ارتفاع و زاویه سری PJH
دانلود
سایر محصولات موجود در این مجموعه
هیچ اطلاعاتی نیست!