سری ZSA

خفه کن(اگزوز) وکیوم

سری ZSA, silencer
سری ZSA
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های خفه کن(اگزوز) وکیوم سری ZSA

◇ اگزوز یا صدا خفه کن هایی که در بسیاری از پمپ های خلاء استاندارد قرار دارند را می توان جداگانه به عنوان جایگزین سفارش داد. آنها به طور قابل توجهی سطح نویز را در تمام کاربردهای اگزوز کاهش می دهند


جدول نحوه سفارش خفه کن(اگزوز) وکیوم سری ZSA

ZSA - G1M
①②
①  Series② Connection thread
ZSAG1M - G1/8Male thread         
G3M - G3/8Male thread         
G6M - G3/4Male thread 
G2M - G1/4Male thread 
G4M - G1/2Male thread 
G8M - G1"Male thread 


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد خفه کن(اگزوز) وکیوم سری ZSA

image.png

دانلود اطلاعات خفه کن(اگزوز) وکیوم سری ZSA
دانلود
سایر محصولات موجود در این مجموعه
هیچ اطلاعاتی نیست!