سری AZK

پمپ وکیوم

 ایربست سری AZK
 سری AZK
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های پمپ وکیوم سری AZK

◇ تولید کننده خلاء با صرفه جویی در انرژی و کاهش 90 درصدی مصرف هوا دارای پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم برای کنترل هوا و دستیابی به کمترین مصرف هوا

◇  در زمان عدم استفاده از وکیوم مسیر ورودی هوا قطع می شود و بازده تولید خلاء نسبت به ونتوری های تک مرحله ایی بیشتر می شود به این صوری که جریان مکش 50% افزایش و میزان مصرف هوا 30% کاهش می یابد

◇ ابعاد کوچک و وزن کم محصول: 85 cm³ ، وزن 90g

◇  صرفه جویی در زمان شیلنگ کشی و سیم کشی به دلیل بلوکی بودن و وجود سوکت های نوع D

◇ ارتقای عمر محصول به دلیل مشاهده ی کیفیت ورودی و خروجی هوا و نگه داری و تمیز کاری آسان

◇ اضافه کردن بسیار آسان ونتوری وکیوم به دلیل نصب ریلی و بلوکی

جدول نحوه سفارش پمپ وکیوم سری AZK

AZK - S×8  G - J -  NE  F

 ①     ②  ③  ④   ⑤   ⑥  ⑦


① Product Series② Venturi tube specifications ③ Number of installation pages④silencer
AZK

S -Low vacuum type

X -High vacuum type

P -Low Pressure Vacuum Low Pressure

D -Anti-fouling

Empty -Haplotype

2

3

4

5

.........

Empty -Built-in muffler

G   -External silencer

⑤ Source of milk Combined milk destruction ⑥  Vacuum switch⑦  Brackets

Empty -Provide NC valve + NC valve breaker

 -NC milk, non-destructive milk

(Electric valve cable is 300mm long and DC24V power supply)

Empty  - No vacuum switch

   - NPN has no energy saving function

P     - PNP has no energy saving function

NE    -NPN with energy saving function

PE    - PNP with energy saving function

EmptyNo brackets

F    -Mounting bracket (single)

D    -Rail installationتوجه: فقط NE / PE مجهز به شیر کنترل برای عملکرد فشار است ، و بقیه فاقد شیر چک هستند.

جدول پارامترهای فنی و تکنیکی پمپ وکیوم سری AZK

 Model

Input Pressure
bar

Degree of vacuum
-kPa

Vacuum Flow
NL/min

Air intake

NL/min

Noise

dB(A)

Net weight in grams

No switch     With the switch

AZK-S4.0-6.0 754426 65~7088.5102.5
AZK-X 4.5-6.0944132
AZK-P2.5-4.0 904032
AZK-D 6.0713847


جدول جریان وکیوم (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK

  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

010 2030
4050 6070Degree of vacuum
-kPa
AZK-S 4.0194130 19.714.410.25.53- 60
5.02344 3424.815.412.9 95.5-70
6.02644383222 12108.54 75


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK
  Model

Input Pressure
Bar

Air intake

NL/min

1020 30
4050 6070Degree of vacuum
-kPa
AZK-S4.019-0.30.71.25 2.18--60
5.023-0.220.6 1.071.72.72-70
6.0260.010.190.51.02 1.722.63.8875

image.png


جدول جریان خلا (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

010 2030
405060 708090Degree of vacuum
-kPa
AZK-X4.027403424.51511.59.5 6.84.52.5-92
5.02941362613.7 119.36.64.62.7293
6.03239383022.4 158.36.24.61.9-94


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK

  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

102030
40 50607080 Degree of vacuum
-kPa
AZK-X4.027 -0.20.561.11.72.563.95 6.0892
5.0290.020.140.470.961.562.503.87693
6.032-0.130.400.81.52.473.85 6.2594

image.pngجدول جریان خلا (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

010 2030
405060708090 Degree of vacuum
-kPa
AZK-P2.0203019.512.3 8.54.6-----60
3.029362919.812.510.3 8.56.13.11.1-89
4.032403525.217.710.9 85.64.21.5190


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK

 Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

1020 30
405060 7080Degree of vacuum
-kPa
AZK-P2.0200.110.481.07 2.024.78---60
3.0290.080.250.671.251.932.94.447.7 89
4.0320.050.30.711.261.952.97 4.496.9590

image.pngجدول جریان خلا (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK


  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

0102030
405060 Degree of vacuum
-kPa
AZK-D6.047 383530.525.519138.5 71


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK


  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

1020 30
405060 Degree of vacuum
-kPa
AZK-D6.0470.01 0.140.350.671.151.8571

image.png

image.png

image.png


image.png

image.png


image.png

image.png

image.png

image.png


دانلود اطلاعات پمپ وکیوم سری AZK
دانلود