سری AM /AL/AH M

پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی

seri AM-AL-AH M.png
seri AM-AL-AH M.png
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

◇ پمپ وکیوم با لیتراژ بالا برای سیستم وکیوم بزرگ

◇ پمپ وکیوم نوع ترکیبی AH فشار خلاء بالایی را تولید می کند و در عین حال سرعت جریان خوبی را برای زمان واکنش کوتاه حفظ میکندجدول نحوه سفارش پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

AM 200M  P  -N  -A 
  ①     ②    ③   ④   ⑤

① Series② Specification③ Exhaust type④ Sealing⑤ Non-return valve
AM - Universal type(-92kPa)150M  200M 
300M  400M 
500M

NilStandard

P-  Lateral exhaust


N -NBR
E -EPDM
F -Fluorine rubber
Nil -Standard,without
     non-return valve
A   -With non-return valve
AL - Flow type(-81kPa)
AH - High vacuum level type(-100.8kPa)240M  480M


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M


ModelAir supply 
pressure(bar)
Max. vacuum 
level (-kPa)
Max. Vacuum 
flow (NL/min)
Max.air consumption (NL/min)Weight(g)Noise level
dB(A)
Recommended hose dia. (mm)
(Hose outer dia.)
Air supply
(Wired hose dia.)
Vacuum
AM150M3.49215507203724801632
AM200M3.49218409303892811632
AM300M3.492275014205525811645
AM400M3.492329016806447811645
AM500M3.492374024407929821660
AM150M689188011203724801632
AM200M689220014603892811632
AM300M689315022005525811645
AM400M689371027906447811660
AM500M689457035207929821660

AL150M68116606503724801632
AL200M68119508303892811632
AL300M681284012405525812145
AL400M
81334016506447812145
AL500M681397021007929821660
AH240M6100.510509603892811625
AH480M6100.5204018606447811632

جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

ModelAir supply 
pressure(bar)
Air consumption
(NL/min)
0102030405060708090Max. vacuum 
level (-kPa)
AM150M3.4720155084061031520515095803620592
AM200M3.4930184010907704702802101559550492
AM300M3.41420275016101160760470325270185807.592
AM400M3.4168032902080142087062037233521510011.592
AM500M3.424403,7402420180097071059036027013015.592
AM150M611201,88012107306404903402007525-89
AM200M61460220014909308006504902458511-89
AM300M62290315021001410118093066036510575-89
AM400M627903710248018001450110087037019580-89
AM500M63250457032402330180014701140700205115-89


image.pngزمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطح خلا مختلف(-kPa) برای پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

ModelAir supply 
pressure(bar)
Air consumption
(NL/min)
102030405060708090Max. vacuum 
level (-kPa)
AM150M3.47200.0090.020.030.060.090.140.210.470.9392
AM200M3.49300.0060.0160.280.040.060.110.160.270.8292
AM300M3.414200.0040.0140.020.030.050.070.110.170.4592
AM400M3.416800.0040.010.0150.0230.030.050.080.130.3792
AM500M3.424400.0020.0050.0080.010.0220.040.060.10.2592
AM150M3.411200.0070.0170.0260.040.060.080.120.6-89
AM200M614600.0050.0120.0220.030.040.060.110.33-89
AM300M622900.0040.010.0130.0230.030.040.080.19-89
AM400M627900.0030.0080.0120.020.0250.030.060.15-89
AM500M632500.0020.0050.0080.0150.020.0270.050.12-89


image.png


جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

ModelAir supply 
pressure(bar)
Air consumption
(NL/min)
010203040506070Max. vacuum 
level (-kPa)
AL150M665016608707204502401601157081
AL200M68301950114087052030523016010581
AL300M6124028401660133081058036026515581
AL400M61650334022001730111063059037022581
AL500M621003,97027101990132079066036027081


جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطح خلا مختلف(-kPa) برای پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

ModelAir supply 
pressure(bar)
Air consumption
(NL/min)
1020304050607080Max. vacuum 
level (-kPa)
AL150M66500.0070.0190.0280.0510.1050.1980.210.3781
AL200M68300.0050.0130.0230.040.060.980.150.381
AL300M612400.0040.0110.0180.030.040.070.10.281
AL400M616500.0030.0080.010.150.030.060.080.1581
AL500M621000.0020.0050.0080.010.0220.040.060.181

image.png

جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

ModelAir supply 
pressure(bar)
Air consumption
(NL/min)
01020304050607080909599Max. vacuum 
level (-kPa)
AH240M696010508205603101551258570392081.31.3
AH480M6186020401600115069034527021012011019152.5100.8


جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطح خلا مختلف(-kPa) برای پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

ModelAir supply 
pressure(bar)
Air consumption
(NL/min)
1020304050607080909599Max. vacuum 
level (-kPa)
AH4069600.0060.0140.030.060.110.170.250.380.71.12.2100.5
AH120618600.0040.010.020.030.050.080.130.20.370.550.12100.5


image.png


تصویر ابعاد پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png


دانلود اطلاعات پمپ وکیوم چند مرحله ایی نوع ترکیبی سری AM /AL/AH M
دانلود