سری ZPDB

پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم

ZPDB series, سری ZPDB
سویچ فشار دیجیتال با سری ZPDB
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم با دقت بالا سری ZPDB

◇ اندازه و وزن کم حجم

◇ برای نظارت بر شرایط سیستم خلاء ، بهینه سازی چرخه وظیفه و تنظیم حلقه سیستم مورد استفاده قرار می گیرد

◇ مناسب برای صنعت اتوماسیون


تصویر مشخصات پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم با دقت بالا سری ZPDB


image.png

تصویر مشخصات پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم با دقت بالا سری ZPDB

image.png


◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "○" انتخابی ، بدون سهام.


تصاویر پارامترهای فنی و تکنیکی پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم با دقت بالا سری ZPDB

image.png

image.png


image.png

تصویر ابعاد پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم با دقت بالا سری ZPDB

image.png

دانلود اطلاعات پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم با دقت بالا سری ZPDB
دانلود