سری SPJ

قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی

قاپک وکیوم Airbest سری SPJ با پایه قاپک فلزی
لاستیک مکنده سری SPJ با پایه قاپک فلزی قاپک خلاء سری SPJ با پایه قاپک فلزیلاستیک مکنده سری SPJ با پایه قاپک فلزی
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

◇ قاپک وکیوم مسطح استاندارد مناسب برای کار با قطعات مسطح

◇ ساخته شده در سایزهای متفاوت برای جابجایی قطعات با اندازه های مختلف

◇ لبه نازک و گلویی کوتاه ، مناسب برای کار با قطعه کار سبک و نازک

◇ قابل ارائه با دو نوع پایه قاپک فلزی جهت سهولت نصب
کاربردهای قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

◇ پانل

◇ کاغذ

◇ فیلم پلاستیکی

جدول نحوه سفارش قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

SPJ10N  L   B6 - M8M
     ①      ②  ③    ④
① Model② Vacuum port direction③  Vacuum port connection④ Mounting thread
SPJ10NNil - Vertical
  - Lateral
R1 -G1/8Female thread
B6 -Pagoda fitting φ6hose
M4F  - M4Female thread
M6F  - M6Female thread
M8F  - M8Female thread
M8M  - M8×1Male thread
M9M  - M9×1Male thread
M10M - M10×1Male thread
M16M - M16×1.5Male thread

جدول انتخاب قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

ModelVacuum port connectionMounting thread
SPJ6-8B6M9M
LB6M4F
SPJ10-20B6M8M
LB6M6F
SPJ30-50B6M10M
LB6M6F
SPJ60-80R1M16M
LR1M8F


اطلاعاتی در دست نیست!

تصویر ابعاد وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

 Model/SizeABDIJMYS
SPJ6-B6-M9M6.0 33.0 14.0 1011M9×14.2 12
SPJ8-B6-M9M8.0 33.0 14.0 1011M9×14.0 12
SPJ10-B6-M8M10.0 47.5 22.0 1617M8×13.0 12
SPJ15-B6-M8M15.0 49.0 22.0 1617M8×13.3 12
SPJ20-B6-M8M20.0 51.0 22.0 1617M8×15.5 12
SPJ25-B6-M10M25.0 63.5 32.0 1622M10×16.5 14
SPJ30-B6-M10M30.0 66.0 32.0 1622M10×17.0 14
SPJ35-B6-M10M35.0 66.0 32.0 1622M10×17.0 14
SPJ40-B6-M10M40.0 66.0 32.0 1622M10×17.2 14
SPJ50-B6-M10M50.0 68.0 32.0 1622M10×19.0 14
SPJ60-R1-M16M60.0 62.0 42.0 -23M16×1.58.0 21
SPJ80-R1-M16M70.0 63.0 42.0 -23M16×1.59.5 21
SPJ95-R1-M16M80.0 63.0 42.0 -23M16×1.59.5 21

image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ

Model/SizeABDIJMYS
SPJ6-LB6-M4F6.0 31.0 22.0 2114M4 depth 64.2 10
SPJ8-LB6-M4F8.0 31.0 22.0 2114M4 depth 64.0 10
SPJ10-LB6-M4F10.0 31.5 22.0 2114M4 depth 63.0 10
SPJ15-LB6-M4F15.0 33.0 22.0 2114M4 depth 63.3 10
SPJ20-LB6-M4F20.0 35.0 22.0 2114M4 depth 65.5 10
SPJ25-LB6-M6F25.0 47.5 32.0 2320M6 depth 86.5 14
SPJ30-LB6-M6F30.0 50.0 32.0 2320M6 depth 87.0 14
SPJ35-LB6-M6F35.0 50.0 32.0 2320M6 depth 87.0 14
SPJ40-LB6-M6F40.0 50.0 32.0 2320M6 depth 87.2 14
SPJ50-LB6-M6F50.0 52.0 32.0 2320M6 depth 89.0 14
SPJ60-LR1-M8F60.0 62.0 42.0 -28M8 depth 88.0 21
SPJ70-LR1-M8F70.0 63.0 42.0 -28M8 depth 89.5 21
SPJ80-LR1-M8F80.0 63.0 42.0 -28M8 depth 89.5 21


دانلود اطلاعات وکيوم با پايه قاپک فلزی سری SPJ
دانلود