سری SOF

قاپک وکیوم تخت بیضی شکل

SOF series, پد مکنده سری SOF
پد وکیوم سری SOFقاپک وکیوم ایرانی سری SOF لاستیک وکیوم سری SOF
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم مخصوص ورق فلزی تخت بیضی شکل سری SOF

◇ سایزهای متفاوت مناسب برای قطعات با اشکال و سایزهای متفاوت

◇ ساختار نگهدارنده داخلی بزرگ ، که از ورق در برابر تغییر شکل و آسیب هنگام جابجایی جلوگیری می کند

◇ دارای ساختار شیاردار خاص که با افزایش اصطکاک بین قاپک و قطعه از لغزش ورق روغنی در هنگام جابجایی جلوگیری می کند

◇ قاپک صاف و بیضی شکل برای قطعات باریک و دراز مناسب است

◇  در دو نوع سختی (سختی 45 و 60 shore) مناسب ورق های فلزی با ضخامت و شکل متفاوت

◇  این قاپک ها با اتصالات متنوع موجود می باشد


کاربردهای قاپک وکیوم سری SOF

◇ ورق های فلزی پرس شده خودرو

◇ ورق های فلزی با سطح روغنی

◇ ورق های باریک و دراز

◇ جابجایی ورق های معمولی (جهت جلوگیری از تغییر شکل)

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم مخصوص ورق فلزی تخت بیضی شکل سری SOF

SOF 16×50 N -G2F
   ①     ②    ③   ④ 

① Series② Diameter③ Material &
   Hardness
④ Connection thread
SOF16×50
20×80
23×60
30×90
40×80
40×110
50×100
60×120
70×140
 - NBR
NG - NBR
G2F- Gl/4 Female thread
G2M - Gl/4 Male thread
G3F - G3/8 Female thread  
M10M - M10 Male thread        
M14M - M14X 1.5 Male thread     
RA - Rectangular adapter


جدول انتخاب قاپک وکیوم مخصوص ورق فلزی سری SOF

Model/
Connection thread
G2FG2MG3FM10MM14MRA
SOF16×50
SOF23×60
SOF20×80
SOF30×90
SOF60×120
SOF40×80
SOF40×110
SOF50×100
SOF70×140


پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم سری SOF

image.png


ابعاد قاپک مخصوص ورق فلزی تخت بیضی شکل سری SOF

image.png

جدول مدل ها و اندازه قاپک وکیوم مخصوص ورق فلزی سری SOF

Model/SizeLWHGLGhSY
SOF16×50-G2F501619.5G1/41114173
SOF16×50-G2M501619.5G1/41213.553
SOF16×50-G3F501619.5G3/81114223
SOF16×50-M10M501619.5M101213.553
SOF16×50-M14M501619.5M14×1.51213.553
SOF16×50-RA501619.5□324.718.7-3
SOF20×80-G2F842415.5G1/41114175
SOF20×80-G2M842415.5G1/41213.555
SOF20×80-G3F842415.5G3/81114225
SOF20×80-M10M842415.5M101213.555
SOF20×80-M14M842415.5M14×1.51213.555
SOF20×80-RA842415.5□324.718.7-5
SOF23×60-G2F622512G1/41114173
SOF23×60-G2M622512G1/41213.553
SOF23×60-G3F622512G3/81114223
SOF23×60-M10M622512M101213.553
SOF23×60-M14M622512M14×1.51213.553
SOF23×60-RA622512□324.718.7-3
SOF30×90-G2F933316G1/41114175
SOF30×90-G2M933316G1/41213.555
SOF30×90-G3F933316G3/81114225
SOF30×90-M10M933316M101213.555
SOF30×90-M14M933316M14×1.51213.555
SOF30×90-RA933316□324.718.7-5
SOF40×80-G2F824314G1/41114174
SOF40×80-G2M824314G1/41213.554
SOF40×80-G3F824314G3/81114224
SOF40×80-M10M824314M101213.554
SOF40×80-M14M824314M14×1.51213.554
SOF40×80-RA824314□324.718.7-4
SOF40×110-G2F1134321.5G1/41114176
SOF40×110-G2M1134321.5G1/41213.556
SOF40×110-G3F1134321.5G3/81114226
SOF40×110-M10M1134321.5M101213.556
SOF40×110-M14M1134321.5M14×1.51213.556
SOF40×110-RA1134321.5□324.718.7-6
SOF50×100-G2F1035416G1/41114175
SOF50×100-G2M1035416G1/41213.555
SOF50×100-G3F1035416G3/81114225
SOF50×100-M10M1035416M101213.555
SOF50×100-M14M1035416M14×1.51213.555
SOF50×100-RA1035416□324.718.7-5
SOF60×120-G2F1236518G1/41114176
SOF60×120-G2M1236518G1/41213.556
SOF60×120-G3F1236518G3/81114226
SOF60×120-M10M1236518M101213.556
SOF60×120-M14M1236518M14×1.51213.556
SOF60×120-RA1236518□324.718.7-6
SOF70×140-G2F1437619G1/41114177
SOF70×140-G2M1437619G1/41213.557
SOF70×140-G3F1437619G3/81114227
SOF70×140-M10M1437619M101213.557
SOF70×140-M14M1437619M14×1.51213.557
SOF70×140-RA1437619□324.718.7-7


دانلود اطلاعات قاپک وکیوم مخصوص ورق فلزی سری SOF
دانلود