سری SLB

پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک

مکنده سری SLB
 سری SLB
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

◇ ساختار ساده ادغام شده با پمپ خلاء برای نصب آسان و پایداری بیشتر

◇ به علت ایجاد مداوم جریان بالای خلاء عمدتا در کار با اشیا مانند صفحات سوراخ دار، مواد غذایی، و قطعات نامنظم بیشترین کاربرد را دارد

جدول نحوه سفارش پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

SLB 50 N - M10 T - F1
 ①  ②  ③     ④   ⑤   ⑥


① Series② Dimension③ Material of 
  suction cup
④ Specification 
  of vacuum pump
⑤ Exhaust 
  direction
⑥ Mounting
  (Flange)
SLB30 - φ30mm
50 - φ50mm
N  -NBR
WS -White silicone
E  -EPDM
M10- Airway Ф10mm vertical exhaust
M20- Airway Ф20mm vertical exhaust 
M30- Airway Ф30mm vertical exhaust 
P7 - Airway Ф6.5mm vertical exhaust 
M7 - Airway Ф7mm vertical exhaust
S -Vertical exhaust
  (With silencer)
-Vertical exhaust
  (With pagoda fitting)
F1 - 55×6mm
F3 - 63×11mm
F4 - 95×11mm
F6 - 110×13mm
F7 - 75×45mmجدول انتخاب پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

SeriesDiameter of 
suction cup
Specification
of vacuum pump
Exhaust directionMounting
TSF1F3F4F6F7
SLB30M7/M10----
----
50M10----
-----
M20----
M30----
P7-----
P15-----

◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"- غیر قابل دسترسی.

نمودار ساختاری پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

image.png

جدول پارامترهای فنی و تکنیکی پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB
ModelWorking 
temperature (°C)
Operating pressure 
range  (bar)
Air supply 
pressure (bar)
Max. vacuum
flow  (NL/min)
Max. air consumption
(NL/min)
Max. vacuum
level   (-kPa)
SLB30-M70-60(Non-freezing)1-75320 70 
SLB30/50-M10540 165 13 
SLB50-M201,720 245 
SLB50-M302,320 375 
SLB50-P7280 340 70 
SLB50-P151,650 660 30 

جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح متخلف خلاء (-kPa) پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

Model Air supply
pressure  (bar)
Air consumption
(NL/min)
01.52.53.54.55.56.57.513Max. vacuum
level (-kPa)
SLB30-M757032027022018013090---8
SLB30/50-M1051655405204604103402902401609013
SLB50-M2052451,7201,6801,3801,180950----5
SLB50-M30
3752,320 2,120 1,870 1,580 -----4

جدول جریان خلاء (NL/min) برای رسیدن به سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

ModelAir supply
pressure  (bar)
Air consumption
(NL/min)
010203040506070Max. vacuum
level (-kPa)
SLB50-P75340 28026025023021020015014070
SLB50-P155660 1650145013501100----30

image.png

جدول زمان تخلیه (s/L) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

ModelAir supply
pressure  (bar)
Air consumption
(NL/min)
01.52.53.54.55.56.57.513Max. vacuum
level (-kPa)
SLB30/50-M10570 0.220.250.270.330.410.45---8.0 
SLB50-M205165 0.10.120.130.150.180.210.250.380.713.0 
SLB50-M305245 0.040.050.060.07 0.08 ----5.0 
SLB30-M75375 0.030.0350.040.045-----3.5 

جدول زمان تخلیه (s/L) برای رسیدن به سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

ModelAir supply
pressure  (bar)
Air consumption
(NL/min)
010203040506070Max. vacuum
level (-kPa)
SLB50-P75340 0.30.350.370.40.420.450.50.5570
SLB50-P155660 0.040.0450.10.055----30

image.png

ابعاد پمپ وکیوم (ونتوری) ترکیبی با قاپک وکیوم لبه نازک سری SLB

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

دانلود اطلاعات قاپک وکیوم سری SLB
دانلود
سایر محصولات موجود در این مجموعه