سری SHB

قاپک وکیوم دو پله با پایه قاپک فلزی

ویژگی ها: قاپک مکش شیاردار

قاپک مکش شیاردار سری SHB با پایه قاپک فلزی
قاپک وکیوم ایربست سری SHB با پایه قاپک فلزی
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک ثابت

◇ ساختاردو پله 1/5 برابری که ارتفاع متغیر قطعات را جبران می کند

◇ ساخته شده در سایزها و جنس های مختلف ، مناسب برای جابجایی قطعات با سایز ، شکل و شرایط کاری متفاوت

◇ ساختار طراحی مقاوم، مناسب برای کار با قطعات سنگین

◇ قابل ارائه با پایه فلزی ثابت جهت سهولت نصب


کاربردهای قاپک وکیوم دوپله سری SHB با پایه قاپک ثابت

◇ صفحه فلزی

◇ صفحه چوبی

◇ قطعه کار سنگین

◇ قطعات سنگین با ارتفاع متفاوت

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک ثابت

SHB40N  -LR1 -M10F  
     ①          ②     ③ ① Model  ②  Vacuum port direction 
    and connection thread
③ Connection thread
SHB40NNil - Vertical,Female thread connection
R1  - Vertical(Rc1/8),Male thread connection 
LR1 - Lateral(Rc1/8),Female thread connection
M10F - M10 Female thread
M12F - M12 Female thread
G2F  - G1/4 Female thread
G3F  - G3/8 Female thread
M14M - M14x1 Male thread
M16M - M16x1.5 Male thread


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک ثابت

image.png

جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک ثابت

Model/SizedHGMLGS
SHB40-G2F6.0 32.0 G1/43-M311.5 24.0 
SHB40-M10F6.0 32.0 M10×1.53-M311.5 24.0 
SHB50-G2F6.0 35.5 G1/43-M311.5 24.0 
SHB50-M10F6.0 35.5 M10×1.53-M311.5 24.0 
SHB63-G2F8.0 43.0 G1/43-M411.5 37.0 
SHB63-M10F8.0 43.0 M10×1.54-M411.5 37.0 
SHB80-G2F8.0 48.5 M12×1.754-M411.5 37.0 
SHB80-M10F8.0 48.5 G3/84-M411.5 37.0 
SHB100-M12F10.0 60.5 M12×1.755-M513.0 60.0 
SHB100-G3F10.0 60.5 G3/85-M513.0 60.0 
SHB125-M12F10.0 69.0 G1/45-M513.0 60.0 
SHB125-G3F10.0 69.0 M10×1.55-M513.0 60.0 


image.png

جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک ثابت

Model/SizedHH1H2GMLGSS1S2
SHB40-R1-M14M3.0 32.0 62.0 5.0 M14×13-M325241919
SHB50-R1-M14M3.0 35.5 65.5 5.0 M14×13-M325241919
SHB63-R1-M16M8.0 43.0 73.0 6.0 M16×1.54-M425372422
SHB80-R1-M16M8.0 48.5 78.5 6.0 M16×1.54-M425372422
SHB100-R1-M16M8.0 60.5 90.5 6.0 M16×1.55-M525602422
SHB125-R1-M16M8.0 69.0 99.0 6.0 M16×1.55-M525602422
SHB40-LR1-M10F3.0 32.0 69.0 47.0 M10×1.53-M3112421-
SHB50-LR1-M10F3.0 35.5 72.5 50.5 M10×1.53-M3112421-
SHB63-LR1-M10F4.0 43.0 80.0 58.0 M10×1.54-M4113721-
SHB80-LR1-M10F4.0 48.5 85.5 63.5M10×1.54-M4113721-
SHB100-LR1-M10F4.0 60.5 97.575.5M10×1.55-M5116021-
SHB125-LR1-M10F4.0 69.0 10684M10×1.55-M5116021-


دانلود اطلاعات قاپک وکیوم دو پله سری SHB با پایه قاپک ثابت
دانلود