سری SH

قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

قاپک وکیوم ایربست سری SH با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
قاپک وکیوم ایرانی سری SH با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم تخت سری SH با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

◇ ساختار مسطح ، بافر کم ، مناسب برای کار با قطعات سطح مسطح

◇ اتصال پایه فلزی به قاپک داری طراحی خاصی است که سبب تقسیم نیرو در کل سطح قاپک ، کاهش قابل توجه هزینه نگهداری و تعویض آسان قاپک می شود

◇ قابل ارائه با پایه فلزی قابل تنظیم جهت سهولت نصب

◇ طراحی خاص برای جابجایی بارهای سنگینکاربرد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SH

◇  صفحه فلزی 

◇ صفحه چوبی

◇  قطعه کار سنگین

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SH

SH40N H- E  25 LR1-M18
    ①     ②  ③ ④  ⑤    ⑥① Model② Level compensator type③ Buffer style
SH40NH - PSPH SeriesE - External spring
④ Buffer stroke⑤ Vacuum port direction⑥ Mounting thread
25  50
75  100
Nil - Vertical,Rc1/8 Female thread
LR1-  LateralRc1/8Female thread
M18 - M18x1.5
M22 - M22x1.5

جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SH

ModelBuffer strokeMounting thread
255075100M18M22
SH40 - 80--
SH100 - 125-

◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"-غیر قابل دسترسی.


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SH

image.png

Model/SizeHH1H2H3H4dGMSS1S2S3
SH40-HE25-M1823118.5633563M18×1.53-M324271416
SH40-HE50-M1823153.5983563M18×1.53-M324271416
SH40-HE75-M1823189.51343563M18×1.53-M324271416
SH50-HE25-M1823118.5633563M18×1.53-M324271416
SH50-HE50-M1823153.5983563M18×1.53-M324271416
SH50-HE75-M1823189.51343563M18×1.53-M324271416
SH63-HE25-M1826121.5663563M18×1.54-M437271416
SH63-HE50-M1826156.51013563M18×1.54-M437271416
SH63-HE75-M1826192.51373563M18×1.54-M437271416
SH80-HE25-M1828123.5683563M18×1.54-M437271416
SH80-HE50-M1828158.51033563M18×1.54-M437271416
SH80-HE75-M1828194.51393563M18×1.54-M437271416
SH100-HE25-M2234152785084M22×1.54-M560301719
SH100-HE50-M22341881145084M22×1.54-M560301719
SH100-HE75-M22342281545084M22×1.54-M560301719
SH100-HE100-M22342631895084M22×1.54-M560301719
SH125-HE25-M2234152785084M22×1.54-M560301719
SH125-HE50-M22341881145084M22×1.54-M560301719
SH125-HE75-M22342281545084M22×1.54-M560301719
SH125-HE100-M22342631895084M22×1.54-M560301719


image.png

جدول مدل ها و اندازه های مختلف قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SH

Model/SizeHH1H2H3H4H5H6dGMSS1S2S3S4
SH40-HE25LR1-M182315110035660383M18×1.53-M32427141621
SH40-HE50LR1-M182318613535660383M18×1.53-M32427141621
SH40-HE75LR1-M182322217135660383M18×1.53-M32427141621
SH50-HE25LR1-M182315110035660383M18×1.53-M32427141621
SH50-HE50LR1-M182318613535660383M18×1.53-M32427141621
SH50-HE75LR1-M182322217135660383M18×1.53-M32427141621
SH63-HE25LR1-M182615410335663413M18×1.54-M43727141621
SH63-HE50LR1-M182618913635663413M18×1.54-M43727141621
SH63-HE75LR1-M182622517235663413M18×1.54-M43727141621
SH80-HE25LR1-M182815610535663413M18×1.54-M43727141621
SH80-HE50LR1-M182819113835663413M18×1.54-M43727141621
SH80-HE75LR1-M182822717435663413M18×1.54-M43727141621
SH100-HE25LR1-M223418611550871494M22×1.54-M56030171921
SH100-HE50LR1-M223422215150871494M22×1.54-M56030171921
SH100-HE75LR1-M223426219150871494M22×1.54-M56030171921
SH100-HE100LR1-M223429722650871494M22×1.54-M56030171921
SH125-HE25LR1-M223418611550871494M22×1.54-M56030171921
SH125-HE50LR1-M223422215150871494M22×1.54-M56030171921
SH125-HE75LR1-M223426219150871494M22×1.54-M56030171921
SH125-HE100LR1-M223429722650871494M22×1.54-M56030171921


دانلود اطلاعات قاپک وکيوم سري SH با پايه قاپک فلزي قابل تنظيم
دانلود