سری SH

قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی

قاپک وکیوم Festo سری SH با پایه قاپک فلزی
ساکشن پد وکیوم ایربست سری SH با پایه قاپک فلزی
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

◇ ساختار مسطح ، بافر کم ، مناسب برای کار با قطعات سطح مسطح

◇ اتصال پایه فلزی به قاپک داری طراحی خاصی است که سبب تقسیم نیرو در کل سطح قاپک ، کاهش قابل توجه هزینه نگهداری و تعویض آسان قاپک می شود

◇ قابل ارائه با پایه فلزی جهت سهولت نصب

◇ طراحی خاص برای جابجایی بارهای سنگینکاربرد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

◇  صفحه فلزی 

◇ صفحه چوبی

◇  قطعه کار سنگین

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

SH40N -LR1 -M10F
     ①       ②     ③① Model② Vacuum port direction 
   and connection thread
③Connection thread
SHNil - Vertical, Female thread connection
R1  - Vertical(Rc1/8), Male thread connection
LR1 - Lateral(Rc1/8),Female thread connection
M10F - M10Female thread
M12F - M12Female thread
G2F  - G1/4Female thread
G3F  - G3/8 Female thread
M14M - M14x1Male thread
M16M - M16x1.5 Male thread

جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

ModelVacuum port direction and 
connection thread
M10FM12FG2FG3FM14MM16M
SH40-80Nil----
SH100-125Nil-----
SH40-50R1----
SH63-125R1----
SH40-125LR1------


◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"-غیر قابل دسترسی.


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

image.png

جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

Model/SizedHhGMLGS
SH40-G2F6.0 23.0 3.0 G1/43-M311.5 24.0 
SH40-M10F6.0 23.0 3.0 M10×1.53-M311.5 24.0 
SH50-G2F6.0 23.0 3.0 G1/43-M311.5 24.0 
SH50-M10F6.0 23.0 3.0 M10×1.53-M311.5 24.0 
SH63-G2F8.0 26.0 3.5 G1/43-M311.5 37.0 
SH63-M10F8.0 26.0 3.5 M10×1.54-M411.5 37.0 
SH80-G2F8.0 28.0 4.5 G1/44-M411.5 37.0 
SH80-M10F8.0 28.0 4.5 M10×1.54-M411.5 37.0 
SH100-G3F10.0 34.0 7.5 G3/84-M513.0 60.0 
SH100-M12F10.0 34.0 7.5 M12×1.754-M413.0 60.0 
SH125-G3F10.0 34.0 7.5 G3/84-M51360.0 
SH125-M12F10.0 34.0 7.5 M12×1.754-M51360.0 


image.png

جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

Model/SizedHH1H2hGMLGSS1
SH40-LR1-M10F32360383M10×1.53-M3112421
SH50-LR1-M10F32360383M10×1.53-M3112421
SH63-LR1-M10F42663413.5M10×1.54-M4113721
SH80-LR1-M10F42865434.5M10×1.54-M4113721
SH100-LR1-M10F103471497.5M10×1.55-M5116021
SH125-LR1-M10F103471497.5M10×1.55-M5116021


image.png

جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH

Model/SizedHH1H2hGMLGSS1S2
SH40-R1-M14M3235353M14×13-M325241919
SH50-R1-M14M3235353M14×13-M325241919
SH63-R1-M16M8265663.5M16×1.54-M425372422
SH80-R1-M16M8285864.5M16×1.54-M425372422
SH100-R1-M16M8346467.5M16×1.55-M525602422
SH125-R1-M16M8346467.5M16×1.55-M525602422


دانلود اطلاعات قاپک وکيوم سری SH با پايه قاپک فلزی
دانلود