سری SGP

قاپک وکیوم شیاردار چند پله

سری SGP, پد مکنده سری SGP
نمایندگی قاپک وکیوم ایربست سری SGP
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

◇  با جنس PU ، عمر مفید بالا ، 3 الی 4 برابر عمر بیشتر نسبت به دیگر قاپک ها دارند و خرابی کمتری دارند. قابل استفاده در سطوح ناصاف ومشبک و صنایع پلاستیکی

◇ مقاومت بالا در برابر روغن و پوسیدگی

◇ تنش پذیری بالا


کاربردهای قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

◇ مناسب برای اشیاء با سطح خالص ناهموار

◇ مناسب برای صنعت پلاستیک

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

SGP 25 U -G1F
  ①  ②  ③   ④
① Series② Diameter③ Material&
   Hardness
④ Connection thread
SGP25 -φ25mm
35 -φ35mm
45 -φ45mm
55 -φ55mm
U  - PU 
UD - PU
Nil-Suction cup alone,
    no connection thread
G1F - G1/8Female thread
G1M - G1/8Male thread
G2F - G1/4Female thread
G2M - G1/4 Male thread

جدول انتخاب قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

Model/
Connection thread
G1FG1MG2FG2MG3FG3M
SGP25 - 45----
SGP55--

◇Note: "●"- standard, in stock. "-"- unavailable.

جدول پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP


ModelPull-out force 
(N)
Inner volume
(cm³)
Min. Curve radius 
of workpiece (mm)
Recommended tube 
diameter(mm)
SGP2522.0 3.0 31.0 6.0 
SGP3543.0 6.0 42.0 6.0 
SGP4571.0 13.0 54.0 6.0 
SGP55106.0 23.0 64.0 10.0 


◇ توجه: تست میزان خلاء -60kPa. قطعه کار با سطح صاف و تمیز. داده های نیروی بیرون کشیدن مانند بالا بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی مشخص می شوند. ممکن است داده ها با توجه به سطوح مختلف قطعه کار متفاوت باشند.


تصویر ابعاد قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

image.png

image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

Model/DimensionDHGhLGYS
SGP25-G1F25.0 15.5 G1/88.0 7.0 5.5 13.0 
SGP25-G1M25.0 15.5 G1/87.8 6.0 5.5 13.0 
SGP35-G1F35.0 22.3 G1/88.0 7.0 8.5 13.0 
SGP35-G1M35.0 22.3 G1/87.8 6.0 8.5 13.0 
SGP45-G1F45.0 29.3 G1/810.0 7.0 11.5 17.0 
SGP45-G1M45.0 29.3 G1/812.0 6.0 11.5 17.0 
SGP55-G2F55.0 36.3 G1/413.0 10.0 13.0 24.0 
SGP55-G2M55.0 36.3 G1/417.0 9.0 13.0 24.0 
SGP55-G3F55.0 36.3 G3/813.0 10.0 13.0 24.0 
SGP55-G3M55.0 36.3 G3/818.0 10.0 13.0 24.0 

جدول قطعات نصب شده برای قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP

Spare partsModelVacuum pad
F- Female threadM-Male thread
Fitting for 
suction cup
PJS-G1F-SF1-EWPJS-G1M-SF1-EWSGP25、35
PJS-G1F-SF2-EWPJS-G1M-SF2-EWSGP45
PJS-G2F-SF3-EWPJS-G2M-SF3-EWSGP55
PJS-G3F-SF3-EWPJS-G3M-SF3-EW


دانلود اطلاعات قاپک وکیوم شیاردار چند پله سری SGP
دانلود