سری SAO

قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی

قاپک وکیوم ایربست ایربست سری SAO
پد مکنده وکیوم  سری SAOلاستیک مکنده سری SAO
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی سری SAO

◇ در سایزهای متفاوت ، مناسب اجسام با سایز و شکل مختلف

◇ مناسب ورق های فلزی نازک و بلندکاربردهای قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی سری SAO

◇ جابجایی اجسام چهارچوب دار مثل در و پنجره

◇ جابجایی اجسام باریک و دراز خمیده ، مانند پروفیل های دراز ، لوله

◇ قدرت مکش قاپک های بیضی از گرد در جابجایی اجسام باریک و دراز بیشتر است

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی سری SAO

SAO  8×20 N
  ①      ②    ③

① Series② Dimension④Material & Hardness
SAO3.5×7 
4×10
5×10
6×10
4×20
5×20
6×20
8×20
4×30
5×30
6×30
8×30
N  - NBR 
WS - White silicone
CN - Conductive NBR
CS - Conductive silicone


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم مکش سری SAOModelPull-out force
(N)
Inner volume
(cm3)
Min. curve radius 
of workpiece (mm)
Recommended 
hose dia.(mm)
SAO3.5×70.9 <0.16.0 4.0 
SAO4×101.6 <0.17.0 4.0 
SAO5×102.0 <0.19.0 4.0 
SAO6×102.4 <0.113.0 4.0 
SAO4×203.2 <0.18.0 4.0 
SAO5×204.2 <0.111.0 4.0 
SAO6×205.0 <0.114.0 4.0 
SAO8×206.5 <0.116.0 4.0 
SAO4×305.2 <0.18.0 4.0 
SAO5×306.5 <0.110.0 4.0 
SAO6×307.8 <0.114.0 4.0 
SAO8×3010.2 0.1 18.0 4.0 


◇ توجه: تست میزان خلاء -60kPa. قطعه کار با سطح صاف و تمیز. داده های نیروی بیرون کشیدن مانند بالا بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی مشخص می شوند. ممکن است داده ها با توجه به سطوح مختلف قطعه کار متفاوت باشند.


تصویر ابعاد قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی سری SAO

image.png

جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی سری SAO

Model/
Dimension
WLW1L1DY
SAO3.5×74.5 8.0 3.5 7.0 2-1.50.5 
SAO4×105.0 11.0 4.0 10.0 2-1.50.5 
SAO5×106.0 11.0 5.0 10.0 2.5 0.5 
SAO6×107.0 11.0 6.0 10.0 2.5 0.5 
SAO4×205.0 21.0 4.0 20.0 2-1.80.5 
SAO5×206.0 21.0 5.0 20.0 2-20.5 
SAO6×207.0 21.0 6.0 20.0 2.5 0.5 
SAO8×209.0 21.0 8.0 20.0 3.0 0.8 
SAO4×305.0 31.0 4.0 30.0 2-1.80.5 
SAO5×306.0 31.0 5.0 30.0 2-2.50.5 
SAO6×307.0 31.0 6.0 30.0 2-2.50.5 
SAO8×309.0 31.0 8.0 30.0 2-2.50.8 


دانلود اطلاعات قاپک وکیوم مکش مسطح بیضی سری SAO
دانلود