سری ZVAA

شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال

ZVAA series, شیر کنترل هوا
شیر کنترل هوا سری ZVAA
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال سری ZVAA

◇ شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال (به طور معمول باز) با درگاه های ورودی هوا G1 / 8 و G1 / 4 سیگنال هوا را از طریق سوئیچ خلاء ( سری ZVAB ) برمیدارد تا تحقق و باز شدن و بسته شدن منبع هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی را انجام دهد

◇ شیر 2/2 می تواند دبی بالایی از هوای فشرده را از خود عبور دهد


جدول نحوه سفارش شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال سری ZVAA

ZVAA -G1F
   ①      ②
① Series ②  Connection thread 
ZVAAG1F- G1/8 Female thread
G2F- G1/4 Female thread


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال سری ZVAAAir supply 
pressure (bar)
Output functionAmbient 
temperature (℃)
Material

3.5-7NO(Normally open)0-60℃Aluminum  alloyتصویر ابعاد شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال سری ZVAA

image.png

دانلود اطلاعات شیر پنوماتیک 2/2 سیگنال سری ZVAA
دانلود