سری AVEA

شیر برقی 2/2

شیر کنترل الکتریکی سری AVEA, AVEA series
شیر کنترل الکتریکی سری AVEA, شیر کنترل
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های شیر کنترل برقی سری AVEA

◇ شیر کوچک (به طور معمول بسته) می تواند از راه دور هوای فشرده شده را کنترل کند و هنگام تعویض جریان هوا هوای فشرده را تأمین کند


جدول نحوه سفارش شیر کنترل برقی سری AVEA

ZVEA  -G1F
   ①       ②
① Series②Connection thread 

ZVEAG1F- GG1/8 Female thread
G2F- G1/4  Female thread


جدول پارامترهای فنی و تکنیکی شیر کنترل برقی سری AVEA
Air supply 
pressure (bar)
Output 
function
MaterialOperating 
temperature(℃)
Operating 
voltage(V)
Current 
consumption(W)

3.5-7NC(Normally closed)Aluminum 
alloy 
0-60℃DC240.85


تصویر ابعاد شیر کنترل برقی سری AVEA

image.png

دانلود اطلاعات شیر کنترل برقی سری AVEA
دانلود