سری PJT

تبدیل های
سری آداپتور PJT
سری آداپتور PJT
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی تبدیل های سری PJT

◇ ساخته شده در رزوه های استاندارد مختلف برای دستیابی به تبدیل بین رزوهای متفاوت

◇ ساخته شده از مواد نیکل اندود شده با مس

جدول نحوه سفارش تبدیل های سری PJT

PJT -M5M -M8F
 ①       ②      ③
① Series② Connection thread(1)③ Connection thread(2)
PJTM5F - M5 Female thread
M5M - M5 Male thread
M8F - M8 Female thread
M8M - M8 Male thread
G1F - G1/8 Female thread
G1M - G1/8 Male thread
G2F - G1/4 Female thread
G2M - G1/4 Male thread
G3F - G3/8 Female thread
G3M - G3/8 Male thread
Nil - Same as connection thread(1)
M5F - M5 Female thread
M5M - M5 Male thread
M8F - M8 Female thread
M8M - M8 Male thread
G1F - G1/8 Female thread 
G1M - G1/8 Male thread
G2F - G1/4 Female thread
G2M - G1/4 Male thread
G3F - G3/8 Female thread
G3M - G3/8 Male thread
G4F - G1/2 Female thread
G4M - G1/2 Male thread


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصاویر ابعاد تبدیل های سری PJT

image.png

image.png

image.png

image.png


دانلود اطلاعات تبدیل های سری PJT
دانلود