سری PJF

پایه قاپک وکیوم با اتصال ثابت

PJF پایه قاپک وکیوم با اتصال ثابت, اتصال ثابت
PJF fixed joint series, اتصال ثابت سری
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

◇ استاندار ساخته شده و با مشخصات اتصال قاپکهای وکیوم مطابقت دارد ، انتخاب انواع اتصالات به دلیل وجود مدلهای نصب مختلف راحت است و مشخصات نصب را می توان آزادانه انتخاب کردکاربردهای پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

◇ اندازه کوچک و ساختار ساده ، به ویژه مناسب برای صنعت الکترونیک

جدول نحوه سفارش پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

PJF -L   B  6  -M4F -M5F  
 ①   ②  ③ ④   ⑤     ⑥
① Series② Vacuum port 
   direction
③ Connection④ Hose
PJFNil -  Vertical
L- Lateral
A  - One  touch fitting
B  - Pagoda fitting
R1 - Rc1/8
4 - φ4 hose
6 - φ6 hose
φ8 hose

⑤ Mounting thread⑥ Suction cup 
   connection
M4F   - M4Female thread
M5F   - M5Female thread
M6F   - M6Female thread
M8F   - M8Female thread
M10F - M10Female thread
M8M - M8×1 Male thread
M10M - M10×1 Male thread
M12M - M12×1 Male thread
M14M - M14×1 Male thread
M16M - M16×1.5 Male thread
M5F - M5 Female thread
M8F - M8 Female thread  
G1F - G1/8 Female thread  
G2F -G1/4 Female thread   
G3F -G3/8 Female thread


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

image.png

جدول مدل های مختلف پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

ModelHGLGMLMSIL
PJF-LB6-M4F-M5F22M56M4610521
PJF-LB6-M6F-M5F32M56M6814523
PJF-LB6-M6F-M8F32M88M6814523
PJF-LB6-M8F-G1F32G1/86M86.514523


image.png

جدول مدل های مختلف پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

ModelHGLGMLMS1S2dO
PJF-A4-M12M-M5F27.5M56M12×117.5141244
PJF-A6-M14M-M5F30M56M14×118171446
PJF-A6-M14M-M8F30M86M14×118171446
PJF-A6-M14M-G1F30G1/86M14×118171446
PJF-A8-M16M-G2F40G1/48M16×1.528191768


image.png

جدول مدل های مختلف پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

ModelHGLGMLMS1S2LdI
PJF-B6-M8M-M5F22M55M8×1171212163.0 5.0 
PJF-B6-M10M-M5F32M56M10×1221414163.0 5.0 
PJF-B6-M10M-M8F32M88M10×1221414163.0 5.0 
PJF-B6-M14M-G1F32G1/88M14×1221717164.0 5.0 


image.png

جدول مدل های مختلف پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

ModelHGLGMLMS1S2dR
PJF-R1-M16M-G2F40G1/410M16×1.52321216Rc1/8
PJF-R1-M16M-G3F40G3/811M16×1.52321216Rc1/8


image.png

جدول مدل های مختلف پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF

ModelHGLGMLMSLR
PJF-LR1-M10F-G2F40G1/410M1082120Rc1/8
PJF-LR1-M10F-G3F40G3/811M1082120Rc1/8


دانلود اطلاعات پایه قاپک وکیوم اتصال ثابت سری PJF
دانلود