سری PSPF

تجهیزات جبران کننده ارتفاع قاپک وکیوم

 وکیوم سری PSPF
 سری PSPFو پایه قاپک قابل تنظیم سری
ویژگی های محصول
مشخصات مدل
پارامترهای عملکرد
مشخصات اندازه
بارگیری
بازگشت

ویژگی های تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

◇ جبران کننده ارتفاع قاپک وکیوم با توجه به نوع قاپک و اتصالاتکاربردهای تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

◇ قابل استفاده بر روی انواع قاپک وکیوم برای جابجایی قطعات کوچک و سبک


جدول نحوه سفارش تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

PSPF - E   6  L  B6 M5F -M14  
  ①     ②  ③ ④ ⑤   ⑥      ⑦
① Series② Buffer 
   style
③ Buffer 
   stroke
④ Vacuum circuit
PSPFE -  External spring4  6  10  15  30Nil- Vertical rotating 
 -   Lateral rotating
⑤ Vacuum port 
   connection
⑥ Suction cup
   connection
⑦ Mounting
  thread
B6 - - Pagoda fitting φ6 hose
R1 - Rc1/8Tapered thread
M5F- M5 Female thread
M8F - M8 Female thread
M10M - M10×1.25 Male thread
M16 - M16×1.5
M14 - M14×1
M11 - M11×1


◇ توجه: رشته اتصال قاپک مکش به رشته اتصال یافته به اتصالات قاپک مکش اشاره دارد. رشته نصب به رزوه نصب شده به براکت خارجی اشاره دارد.

جدول انتخاب تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

ModelBuffer strokeConnection thread
PSPF-E410B6M5FLB6M5F
615B6M5FLB6M5F
615B6M8FLB6M8F
1030-LR1M10M


هیچ اطلاعاتی نیست!

تصویر ابعاد تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

image.png

جدول مدل تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

ModelHGLGMLMABLdSIBuffer 
stroke
PSPF-E4B6M5F-M1130 M56M11×1151981631454
PSPF-E10B6M5F-M1142 M56M11×115192016314510
PSPF-E6B6M5F-M1440 M56M14×11924131741756
PSPF-E15B6M5F-M1457 M56M14×119243017417515
PSPF-E6B6M8F-M1440 M88M14×11924131741756
PSPF-E15B6M8F-M1457 M88M14×119243017417515
image.png

جدول مدل تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

ModelHGLGMLMABCDLdSIBuffer 
stroke
PSPF-E4LB6M5F-M1152M56M11×1151982292131454
PSPF-E10LB6M5F-M1164M56M11×115192022921314510
PSPF-E6LB6M5F-M1473M56M14×119241332122341756
PSPF-E15LB6M5F-M1490M56M14×1192430321223417515
PSPF-E6LB6M8F-M1473M88M14×119241332122341756
PSPF-E15LB6M8F-M1490M88M14×1192430321223417515
image.png

جدول مدل تجهیزات جبران کننده ارتفاع سری PSPF

ModelHBBuffer 
stroke
PSPF-E10LR1M10M-M16942010
PSPF-E30LR1M10M-M161346030


دانلود اطلاعات تجهیزات جبران کننده ارتفاع قاپک وکیوم سری PSPF
دانلود