برگشت
صنایع ورق فلزی

سیستم مدیریت ورق فلزی

محصولات قابل استفاده در ورق های فلزی:

1. قاپک وکیوم سری SFF
دارای ساختار شیار دار خاص که با افزایش اصطکاک بین قاپک و ورق فلزی از لغزش ورق روغن در هنگام جابجایی جلوگیری می کند

2. استفاده از تجهیزات جبران کننده ارتفاع وکیوم سری SPPT
دارای رزوه 1/4 و 3/8 اینچ

3. پمپ وکیوم سری AM
در استفاده از پمپ وکیوم سری AM در ورق های فلزی پمپ وکیوم با لیتراژ بالا برای سیستم وکیوم بزرگ

محصولات مرتبط:
کاربرد قاپک وکیوم در صنایع ورق فلزی