جهت اطلاع بیشتر خوانندگان در باره وکیوم
2019.02.21

قاپک وکیوم (ساکشن پد)


قاپک وکیوم یا ساکشن پد چیست و چگونه کار می کند؟

قاپک وکیوم یا ساکشن پد قطعه ای است که با خلاء هوا (وکیوم) به جسمی چسبیده و برای جابجائی و کشیدن و ثابت نگه داشتن آن در ضمایر مختلف به کار برده می شود.


قاپک های وکیوم یا ساکشن پدها از شکل ها و جنس های مختلفی برای کار در صنایع گوناگون ساخته می شوند.


قاپک های وکیوم یا ساکشن پدهای کم عمق و گرد معمولا از یک ماده انعطاف پذیر ساخته می شوند تا با فشار دادن قاپک وکیوم بر روی سطح کالا چسبیده و در اثر خلاء و ایجاد فشار منفی خلاء هوا از بین قاپک وکیوم و سطح جسم مورد نظر خارج نشود قاپک وکیوم یا ساکشن پدها آنقدر انعطاف پذیر هستند که می تواند به راحتی شکل خود را در حال خلاء (وکیوم) تغییر دهند و با این تغییر شکل بتوانند بهتر به قطعه چسبیده و عانبندی کامل (بدون نشتی خلاء) بین جسم و پروکیوم ایجاد کنند.

عملیات وکیوم (خلاء) که در داخل وکیوم پد یا قاپک وکیوم ایجاد می شود می توانند توسط یک شیر و نتوری یک مرحله ای یا چند مرحله ای و یا یک پمپ وکیوم روغنی یا آبی تولید شود.

پس می توان به طور کلی تصمیم گرفت که با قرار دادن قاپک وکیوم بر روی جسم یا اجسام و مکش هوای بین قاپک وکیوم و جسم توسط پمپ وکیوم و یا ونتوری (شیر وکیوم) در اثر ایجاد خلاء و فشار منفی جسم به قاپک وکیوم کاملا چسبیده و با این کار می توان جسم را جابجا کرد یا حرکت داد یا ثابت نگه داشت و با تخلیه خلاء از داخل قاپک وکیوم جسم آزاد می شود.