سری AZK

پمپ وکیوم

 ایربست سری AZK
 سری AZK
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های پمپ وکیوم سری AZK

◇ تولید کننده خلاء با صرفه جویی در انرژی و کاهش 90 درصدی مصرف هوا دارای پرشر سوئیچ دیجیتالی وکیوم برای کنترل هوا و دستیابی به کمترین مصرف هوا

◇  در زمان عدم استفاده از وکیوم مسیر ورودی هوا قطع می شود و بازده تولید خلاء نسبت به ونتوری های تک مرحله ایی بیشتر می شود به این صوری که جریان مکش 50% افزایش و میزان مصرف هوا 30% کاهش می یابد

◇ ابعاد کوچک و وزن کم محصول: 85 cm³ ، وزن 90g

◇  صرفه جویی در زمان شیلنگ کشی و سیم کشی به دلیل بلوکی بودن و وجود سوکت های نوع D

◇ ارتقای عمر محصول به دلیل مشاهده ی کیفیت ورودی و خروجی هوا و نگه داری و تمیز کاری آسان

◇ اضافه کردن بسیار آسان ونتوری وکیوم به دلیل نصب ریلی و بلوکی

جدول نحوه سفارش پمپ وکیوم سری AZK

AZK - S×8  G - J -  NE  F

 ①     ②  ③  ④   ⑤   ⑥  ⑦


① Product Series ② Venturi tube specifications ③ Number of installation pages ④silencer
AZK

S -Low vacuum type

X -High vacuum type

P -Low Pressure Vacuum Low Pressure

D -Anti-fouling

Empty -Haplotype

2

3

4

5

.........

Empty -Built-in muffler

G   -External silencer

⑤ Source of milk Combined milk destruction ⑥  Vacuum switch ⑦  Brackets

Empty -Provide NC valve + NC valve breaker

 -NC milk, non-destructive milk

(Electric valve cable is 300mm long and DC24V power supply)

Empty  - No vacuum switch

   - NPN has no energy saving function

P     - PNP has no energy saving function

NE    -NPN with energy saving function

PE    - PNP with energy saving function

EmptyNo brackets

F    -Mounting bracket (single)

D    -Rail installationتوجه: فقط NE / PE مجهز به شیر کنترل برای عملکرد فشار است ، و بقیه فاقد شیر چک هستند.

جدول پارامترهای فنی و تکنیکی پمپ وکیوم سری AZK

 Model

Input Pressure
bar

Degree of vacuum
-kPa

Vacuum Flow
NL/min

Air intake

NL/min

Noise

dB(A)

Net weight in grams

No switch     With the switch

AZK-S 4.0-6.0 75 44 26 65~70 88.5 102.5
AZK-X 4.5-6.0 94 41 32
AZK-P 2.5-4.0 90 40 32
AZK-D 6.0 71 38 47


جدول جریان وکیوم (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK

  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

0 10 20 30
40 50 60 70 Degree of vacuum
-kPa
AZK-S 4.0 19 41 30 19.7 14.4 10.2 5.5 3 - 60
5.0 23 44 34 24.8 15.4 12.9 9 5.5 - 70
6.0 26 44 38 32 22 12 10 8.5 4 75


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK
  Model

Input Pressure
Bar

Air intake

NL/min

10 20 30
4050 6070Degree of vacuum
-kPa
AZK-S4.019-0.30.71.25 2.18 --60
5.0 23-0.220.6 1.071.7 2.72-70
6.0 260.010.190.51.02 1.72 2.6 3.88 75

image.png


جدول جریان خلا (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

010 20 30
4050 60 7080 90 Degree of vacuum
-kPa
AZK-X4.02740 3424.5 1511.59.5 6.84.52.5- 92
5.02941 362613.7 11 9.36.64.6 2.7293
6.0 3239 383022.4 158.36.24.6 1.9-94


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK

  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

1020 30
40 5060 7080 Degree of vacuum
-kPa
AZK-X 4.0 27 - 0.2 0.56 1.1 1.7 2.56 3.95 6.08 92
5.0 29 0.02 0.14 0.47 0.96 1.56 2.50 3.87 6 93
6.0 32 - 0.13 0.40 0.8 1.5 2.47 3.85 6.25 94

image.pngجدول جریان خلا (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

0 10 2030
40 50 60 70 80 90 Degree of vacuum
-kPa
AZK-P 2.020 30 19.5 12.3 8.54.6-- - --60
3.0 29 3629 19.812.510.3 8.5 6.1 3.11.1 -89
4.0 32 40 3525.217.7 10.9 8 5.64.21.51 90


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK

 Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

1020 30
40 5060 7080 Degree of vacuum
-kPa
AZK-P 2.0200.11 0.481.07 2.02 4.78 - - - 60
3.0 29 0.08 0.25 0.67 1.25 1.93 2.9 4.44 7.7 89
4.0 32 0.05 0.3 0.71 1.26 1.95 2.97 4.49 6.95 90

image.pngجدول جریان خلا (NL / min) با درجه خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK


  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

0 10 20 30
40 50 60 Degree of vacuum
-kPa
AZK-D 6.0 47 38 35 30.5 25.5 19 13 8.5 71


جدول زمان پمپاژ (S / L) با خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم سری AZK


  Model

Input Pressure
bar

Air intake

NL/min

10 20 30
40 50 60 Degree of vacuum
-kPa
AZK-D 6.0 47 0.01 0.14 0.35 0.67 1.15 1.85 71

image.png

image.png

image.png


image.png

image.png


image.png

image.png

image.png

image.png


دانلود اطلاعات پمپ وکیوم سری AZK
دانلود